Have any Questions? Call us @ 1-0009-293-311

Davranış Kuralları

Matgame’i ve/veya kullanıcılardan birini ve veya herhangi bir kurumu ve/veya herhangi bir markayı taklit etmek, 

Hizmetler’i kullanmak için yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ile hesap açmak, 

Herhangi bir kullanıcıyı ve bu kullanıcıya ait bilgileri herhangi bir alanda, platformda ifşa etmek, 

Hizmetler içerisinde bulunan kullanıcıları rahatsız etmek, hizmetlerden soğutmak, uzaklaştırmaya çalışmak, 

Hizmetleri amacı dışında kullanmak ve/veya kullanılmasını sağlamak,

Hizmetler içerisinde bulunan kullanıcıları rahatsız etmek, hizmetlerden soğutmak, uzaklaştırmaya çalışmak, 

Küfür, kötü söz, hakaret, ırkçılık, bölücülük, siyasi veya politik, toplumu suça teşvik eden konuşmalar yapmak, içerikler ve yazılar yayınlamak, 

Şahsınıza ait olmayan fikirleri, içerikleri yaymak / yayınlamak, 

Ticari amaçlı olsun ya da olmasın Matgame’e ait olmayan bağlantılara yönlendiren konuşmalar, yazılar yayınlamak, 

Hizmetlerin zaafının / açığının bulunması halinde bunları ifşa etmek, 

Hile ve haksız kazanç hakkında bilgiler vermek, fikir paylaşmak, 

Matgame ve/veya hizmetlerle ilgili gerçeğe aykırı, saptırılmış, iftira niteliğinde içerik yayınlamak ve/veya paylaşmak, 

Yukarıda belirtilen maddeler haricinde, Matgame’in açıkça yazılı onayı olmadan Matgame ve hizmetler ile ilgili herhangi bir içerik paylaşmak. 

Kural dışı hareket ve/veya davranış sergilediğiniz takdirde hesabınız banlanacaktır.